Background

Rent-a-print

Genel - Rent-a-print

Услугата Изнајми-Canon е процесно структуирана и димензионирана низ 5 меѓусебно поврзани фази кои проектниот процес го прават во кружна целина. Активностите низ сите фази ги вклучуваат сите информации кои ќе осигураат дека "Изнајми-Canon" услугата ќе биде технички, функционално и комерцијачно разумна. Препуште ни го управувањето со уредите за печатење со што ќе добиете највисока сервисна услуга и ќе бидете во тек со новата технологија.

на располагање Ви се сертифицирани стручни лица обучувани во најдобрите сервисни центри во Европа (над 20 години искуство) и сервисна услуга на лице место веднаш после вашето барање

Побарајте сервис во секое време.