Background

Rent-a-print

Проект

Со помош на податоците од претходната фаза (Фаза Анализа) ќе се работи во фазата "Проект". Во оваа фаза ќе се изработува решението за опримизација на процесот на печатење и намалување на трошоците.

Решението кое ќе го препорачаме ќе го содржи најприкладниот хардвер, софтвер и услуги како би се овозможиле долгорочни бенефити. Она што е најважно, се ќе биде планирано според вашите потреби.

Во зависност од организационите потреби можеме да ви понудиме:

  • Идентичен интерфејс на сите уреди со што ќе се намали времето за обука на корисниците
  • Софистицирани функции кои го олеснуваат секојдневното користење на уредите за печатење како што се директно скенирање на e-mail, PDF или на постоечки системи
  • Користење светски познати уреди за печатење и моќен софтвње како би го оптимизирале работењето.
  • Воспоставување јасни прописи и мониторинг за да се утврди видот на опремата, достапноста и капацитетот.
  • Вклучена поддршка за сите уреди во вашата организација и со тоа добивате едно место за сервис, оддржување и набавка на потрошен материјал.

Нашата услуга обезбедува решенијата за оптимизација на печатењето да се во склад со договорените параметри, за имплементацијата тече без проблеми. Искусниот тим успешно ќе ги координираат сите аспекти на проектот за да не пречиме во вашето работење и да се зголеми брзината на донесувањето на новите решенија.

на располагање Ви се сертифицирани стручни лица обучувани во најдобрите сервисни центри во Европа (над 20 години искуство) и сервисна услуга на лице место веднаш после вашето барање

Побарајте сервис во секое време.